coördinator wijkteam gemeente Medemblik

coachende coördinator wijkteam oost                                                                                        maart 2017 – feb 2018

ik coach en ondersteun een wijkteam om te komen tot een werkwijze waar de echte
vraag van de burger centraal staat
vanuit passie van de medewerkers wordt er steeds meer integraal samengewerkt en worden projecten in de wijk uiteengezet
de burger aan het woord met faciliterende wijkteam medewerkers
het stroomt weer…..