interim manager zorg&welzijn

interim manager zorg&welzijn binnen DPRS                                                                sept 2017 – feb 2018

Ik ondersteun de huidige manager totdat de nieuwe bestuurder is gestart en
heb 2 duidelijke opdrachten.

In eigen woorden:
1. De P’s van de 2 wijkzorgteams meer laten stromen: plezier, passie, productiviteit, professionaliteit en positionering.
2. Als projectleider een nieuw product in samenwerking met de gemeente Heerhugowaard lanceren.