project manager We(l)doen

projectmanager We(l)doen sept 2018 – heden

Uitvoering geven aan het beleid m.b.t. mantelzorgondersteuning en vrijwillige inzet binnen de gemeenten Beverwijk en Heemskerk.

In opdracht van We(l)doen; 5 samenwerkende organisaties; Stichting Welzijn Beverwijk, Welschap, MaatjeZ/Viva zorggroep, Socius Maatschappelijke dienstverlening en Mee & De Wering.

Samen met de stuurgroep, het MT en 3 werkgroepen welke bestaan uit 12 professionals en 12 vrijwilligers. Samenwerken, elkaar versterken en aanvullen op zoek naar synergie, creatie, innovatie en werkplezier. Alles in dienst van de vraag en behoefte van de mantelzorger, vrijwilliger en vrijwilligersorganisatie.

www.weldoenijmond.nl